Urfolks-språk är svåra att använda digitalt

Olika språk har olika tangentbord. Foto: Glenn Carstens-Peters/Unsplash

Svenska och många andra större språk är lätta att använda digitalt. Så är det inte för samiska och många andra urfolks-språk. 

Den här veckan hade språkforskare och andra människor som jobbar med språk ett möte på Förenta nationerna (FN) i New York i USA. 

Det var en FN-organisation som heter FN:s permanenta forum för ursprungsfolksfrågor som höll i mötet. Mötet handlade om hur urfolkens språk ska klara sig i den digitala världen. 

I världen finns det många olika urfolkspråk. Urfolk är folkgrupper som har levt på samma plats väldigt länge och är de första kända invånarna på den platsen. Urfolken har också egen kultur och egna språk.

En av besökarna på mötet var Inga Lill Sigga Mikkelsen. Hon jobbar med samisk språk-teknologi vid ett universitet i Norge. Samiska talas av urfolket samer som finns i området Sápmi som ligger i delar av i Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

Det finns nio samiska språk. Men det är inte alla samer som kan samiska. Under 1900-talet minskade antalet människor som kunde samiska, men nu försöker fler lära sig språket igen.

Inga Lill Sigga Mikkelsen säger att det är svårt att få stora teknik-företag att göra det lätt att använda samiska och andra urfolks-språk digitalt.

– Detta är allvarligt för om våra språk ska ha en framtid måste vi kunna använda språket i alla aspekter av våra liv, säger hon till SVT. 

Men samtidigt har det gjorts vissa förbättringar. Det här året har teknikföretaget Apple skapat ett tangentbord för flera samiska språk.

Även teknikföretaget Google jobbar på att skapa samiska tangentbord. De säger att det är viktigt att alla kan läsa och skriva på sitt språk på internet.

Här kan du se hur ett möte på FN:s permanenta forum för ursprungsfolksfrågor kan se ut:I Minibladets fördjupning från i mars 2022 kan du lära dig mer om samiska.

Urfolks-språk är språk
som talas av urfolk.
Ett urfolk är människor som var de första kända människorna
att bo på en viss plats.

 

Samer är till exempel ett urfolk.
De var de första människorna att bo
i området som kallas för Sápmi.
Det ligger i norra Sverige, Finland, Norge och Ryssland.

 

Urfolks-språk kan vara svårt att använda på internet.
Det beror på att internet och många hemsidor
inte är byggt för att klara av de språken.

 

FN hade nyligen ett möte som handlade om
att det kan vara svårt att använda internet
om man talar ett urfolks-språk.

 

Men många vill försöka ändra på detta.
Till exempel har teknikföretaget Apple
skapat ett tangentbord för flera samiska språk.
Ett annat teknikföretag är Google.
De jobbar också på ett tangentbord för samiska språk.