Nya lärare skapar problem

Elever lyssnar på vad läraren i klassrummet säger.

Många lärare byter jobb varje år. Foto: Unsplash/Kenny Eliason

SVT har gjort en undersökning som visar att en av fyra lärare byter jobb varje läsår. Det skapar problem med allt från betygssättning till stök i klassrummen.


I Sverige är det lärarbrist. Det betyder att det finns fler jobb som lärare än vad det finns lärare. Lärarbristen gör det lätt för lärare att byta jobb.


Att en lärare vill byta jobb kan ha flera olika anledningar. En anledning till att lärare byter jobb är för att de får en högre lön på det nya jobbet.


Men den vanligaste anledningen till att lärare byter jobb är att de tycker att arbetsmiljön är dålig på deras nuvarande skola.


SVT har nyligen gjort en undersökning. Undersökningen visar att en av fyra lärare byter jobb varje läsår.


Att lärare byter jobb ofta skapar problem för eleverna. Att många lärare är nya på skolan kan skapa en stökigare studiemiljö i klassrummen och det kan vara svårt för nya lärare att sätta rättvisa betyg när de inte har sett allt varje elev har gjort. Det skapar också problem för elever som har det svårt i skolan och därför behöver en stabil undervisning.


SVT har intervjuat en elev som vet hur det är att ha många nya lärare. Hon heter Deliah Johansson Al-Faisal. Hon har fått ny mentor flera gånger under mellanstadiet.

– När de ska lära känna oss så kanske det är svårt att veta hur vi är, och hur de ska få det att fungera för oss, säger Deliah Johansson Al-Faisal.


SVT har också intervjuat Karin Lindqvist som är utredare på Skolinspektionen. Skolinspektionen är en myndighet som har som jobb att se till att alla skolor i Sverige fungerar som de ska.


Karin Lindqvist säger att det är viktigt att få lärarna att vilja stanna längre på samma skola.

– Det är lärarbrist och det är lärarnas arbetsmarknad. Eftersom vi har den situationen så behöver också arbetsgivaren skapa riktigt attraktiva arbetsplatser så att lärarna vill stanna, säger hon.

SVT har gjort en undersökning
om lärares jobb.
Undersökningen visar att många lärare
byter jobb ganska ofta. 

 

En av fyra lärare byter jobb
varje läsår.
Det beror på att
det är lärarbrist i Sverige.
Det betyder att det finns fler jobb
än vad det finns personer som är lärare.

 

Många lärare byter jobb
för att de tycker skolan de jobbar på är för stökig. 

 

Men många elever tycker det är jobbigt
att de får nya lärare ofta.