Som Isak nämnde behöver du förbereda intervjun. Gör övningarna under Skriva del 2:

 

Använd frågeorden

Lätt

Medel

 

 

 

Följdfrågor

Lätt

Medel

 

 

 

 

Öppna frågor

Lätt

Medel

 

 

 

Intervjun

Lätt

Medel