Svenska klassrum är stökigast i Europa

Många elever tycker att det är för stökigt i klassrummet. Foto: Shutterstock.

En tredjedel av eleverna i en ny undersökning säger att det oftast eller alltid är bullrigt och stökigt på lektionerna.

Organisationen OECD har tittat på hur det ser ut i Europas klassrum. Deras siffror visar att svenska klassrum är sämst i Europa när det gäller ordning och reda i klassrummet.

– Både högstadieelever och rektorer på mellanstadiet vittnar om att det är för bullrigt, att eleverna kommer försent, att de störs av skärmar på ett sätt som faktiskt gör oss till ett av de OECD-länderna som har de största problemen, säger skolminister Lotta Edholm till TV4.

Undersökningen har gjorts under mattelektioner med 15-åringar. 37 procent av eleverna tycker att det oftast eller alltid är bullrigt och stökigt på lektionerna.

– Vi kan se att det finns ett direkt samband mellan de elever som upplever stora problem och sämre kunskapsresultat i matematik. Det är ju inte så konstigt, om en elev hela tiden blir störd av att klasskompisar kommer försent så leder det till sämre kunskapsresultat, säger Lotta Edholm.

Lotta Edholm tycker att det också är viktigt att föräldrar tar sitt ansvar. Hon säger att det finns föräldrar som inta tar de här problemen på allvar. Nu vill regeringen göra flera saker för att det ska bli lugnare i svenska klassrum, bland annat vill de öka tryggheten och studiero. De vill också att det ska finnas fler speciallärare i skolan.

Många elever i Sverige tycker
att det är bullrigt och stökigt på lektionerna.
Det visar en ny undersökning
från en organisation som heter OECD.

 

OECD är en organisation som jobbar med
samarbete mellan flera europeiska länder.
De har undersökt hur elever i dessa länder
tycker att ordningen är under mattelektioner.

 

Undersökningen visar att svenska elever
har störst problem med ordning och reda på lektionerna.
Över en tredjedel av svenska elever
tycker att det är mycket buller och stök på lektionerna.

 

Lotta Edholm är skolminister i Sverige.
Hon tycker att det är ett stort problem
med buller och stök på lektionerna.
Lotta Edholm tycker bland annat att elevers föräldrar
borde säga till sina barn att uppföra sig bra i skolan.