Veckans fördjupning: Pronomen

Veckans fördjupning: Pronomen

"Vi" är ett pronomen. Foto: Shutterstock

Undersökningar visar att hen har börjat användas mindre. I stället för hen har många unga människor börjat säga dom.

Hen är ett könsneutralt ord som man kan använda i stället för han eller hon. Hen, hon och han tillhör alla en ordklass som heter pronomen. Närmare bestämt är de personliga pronomen.

Personliga pronomen kan användas i stället för egennamn eller substantiv.  I stället för att använda egennamnet Kalle eller substantivet pojken kan man därför använda det personliga pronomenet han.

Man kan också säga hen. Hen började bli populärt i Sverige för lite mer än tio år sedan. Hen kan användas om man inte vet vilket kön en person har.

Hen kan också användas av personer som är icke-binära. Det betyder att de varken identifierar sig som killar eller tjejer. De kan till exempel identifiera sig som både kille och tjej, eller inget av det.

Men nu visar undersökningar att hen har blivit mindre populärt att använda. Många unga icke-binära personer använder hellre ordet dom. 

Att använda dom på det sättet kommer från engelskan. På engelska är det nämligen vanligt att använda ordet they som ett könsneutralt personligt pronomen. Dom är en svensk översättning av they.

Anders Svensson är chefredaktör på Språktidningen. Han säger att hen började användas av personer som ville ha ett eget personligt pronomen. Men sedan ville andra människor i samhället också använda hen.

– Det var så smidigt att använda hen i stället för att säga vederbörande eller han eller hon. Då kan man se det som att säger man dom så skaffar man sig ett pronomen som är mer ens eget, säger Anders Svensson till SVT.


Text av Felicia Green


Veckans fördjupning: Pronomen

Ordklasser

Pronomen är en av ordklasserna. Man kan säga att de olika ordklasserna består av ord som har olika jobb i språket.

Ordklassen substantiv består exempelvis av saker, personer och platser medan ordklassen adjektiv beskriver hur något är. Tillsammans kan substantiv och adjektiv se ut så här: En röd (adjektiv) bil (substantiv).

Pronomen är en viktig ordklass, men samtidigt kan den vara svår att beskriva eftersom det finns många olika slags pronomen.


En röd bil. Foto: Sean Whelan/Unsplash


Olika pronomen

Ordklassen pronomen består av flera mindre pronomen-grupper. Min, hennes och deras är alla exempel på pronomen. Men det är också ingen och många.

Min, hennes och deras tillhör gruppen possessiva pronomen medan ingen och många tillhör gruppen kvantitativa pronomen. 

Possessiva pronomen handlar alltså om att beskriva vem som äger något medan kvantitativa pronomen handlar om att beskriva antal.


Pronomen kan också handla om mängd. Foto: Chuttersnap/Unsplash


Personliga pronomen

En annan pronomen-grupp är personliga pronomen. De påminner om possessiva pronomen.

Medan possessiva pronomen handlar om ägande kan personliga pronomen användas i stället för egennamn eller substantiv. Exempel på personliga pronomen är till exempel jag, hon och den.

I stället för att använda egennamnet Kalle eller substantivet pojken kan man därför använda det personliga pronomenet han.


En pojke. Foto: ShutterstockKönsneutralt

Det finns också könsneutrala personliga pronomen. Hen har varit vanligt i över tio år och dom är ett ganska nytt alternativ som kommer från det engelska ordet they. Även den kan användas.

Det finns olika skäl att använda könsneutrala personliga pronomen. Ett skäl är att personens kön är okänt. Ett annat skäl att personen föredrar könsneutrala personliga pronomen.

Personer som är icke-binära kan vilja använda könsneutrala personliga pronomen. Icke-binära identifierar sig som varken killar eller tjejer. De kan till exempel se sig som både kille och tjej, eller inget av det.


En flagga som symboliserar människor som är icke-binära. Bild: Shutterstock

Ordet ”hen” började bli populärt
för ungefär tio år sen.
”Hen” betyder en person
som man inte vet könet på. 

 

I stället för att säga han eller hon
kan man alltså säga hen. 

 

Ordet hen blev också populärt
hos icke-binära människor.
Det är människor som inte är
flickor eller pojkar. 

 

Men nu visar en ny undersökning
att icke-binära använder ”hen” mindre och mindre.
I stället använder de ordet ”dom”.
Det är vanligt på engelska
att säga ”they” om icke-binära personer.
Och nu har det alltså blivit populärt även i svenskan.

 

Veckans fördjupning: Pronomen

 

Ordklasser

Ord har olika uppdrag i en mening.
Vissa ord beskriver
medan andra ord ser till så att något händer.
Därför delar man ofta in ord i olika ordklasser. 

 

En av ordklasserna är pronomen.
Pronomen är ord som används
i stället för andra ord.
Det är bra om man inte vill upprepa sig så mycket.

 

Till exempel kan man säga:
”Bilen är röd. Bilen är liten. Bilen ska åka till Spanien”
Men man kan också byta ut ordet ”Bilen”
till pronomenet ”den”.
”Bilen är röd. Den är liten. Den ska åka till Spanien”.

Olika pronomen

Det finns ganska många olika pronomen.
Till exempel är ”min”, ”hennes” och ”deras”
olika pronomen.
De kallas för possessiva pronomen
eftersom de är pronomen som visar
vem som äger något. 

 

Det finns även kvantitativa pronomen.
Det är ord som ”ingen”, ”några”, eller ”många”.
De kallas kvantitativa eftersom
de berättar hur många av till exempel en grupp det finns. 

Personliga pronomen

En annan pronomen-grupp är personliga pronomen.
De är pronomen som används
i stället för personer.
Till exempel är ”jag”, ”du” och ”han”
personliga pronomen.

Könsneutralt

Det finns också könsneutrala personliga pronomen.
Det betyder att pronomenet inte berättar
vilket kön personen man pratar om har.
Ett könsneutralt pronomen är ”hen”. 

 

”Hen” har varit vanligt i över tio år.
Nu börjar också ”dom” att användas
som ett könsneutralt pronomen.
Ett annat exempel på ett könsneutralt pronomen
är ordet ”den”.